top of page
BLOG PENTAIR EUROPE 

ISO 9001. Wyraźnie widać różnicę.

Od 25 lat zakłady Pentair w Europie spełniają wymogi systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz są na bieżąco z tą międzynarodową normą na każdym kroku. Postrzegamy certyfikat ISO jako integralną część naszej ogólnej filozofii produkcji i działalności.

Montaż zmiękczacza Pentair Foleo w belgijskim Herentals

Lieven Wagemans, menedżer ds. jakości w Pentair wyjaśnia, dlaczego ISO 9001 jest najważniejszym elementem kultury firmy w zakresie zapewnienia jakości. Jeżeli myślisz, że ISO to tylko dużo papierkowej roboty, by dostać „pieczątkę”, posłuchaj, co do powiedzenia ma Lieven.


ISO 9001 to system zarządzania jakością, którego nadrzędnym celem jest danie konsumentom pewności co do wysokiej jakości produktów oferowanych przez firmę, ich jednolitości i zgodności z wymogami.


Pierwszą wersję ISO 9001 opublikowano w roku 1987, a od tamtego czasu standard często ulepszano i aktualizowano, by odzwierciedlał bieżące sposoby myślenia. Aktualny standard ISO 9001 2015 obejmuje zasady zarządzania jakością w obszarze przywództwa, procesów, ciągłego doskonalenia, myślenia opartego na ryzyku oraz, co może najważniejsze, orientacji na klienta.


– Jest wiele przyczyn, dla których Pentair od początku był zwolennikiem standardu ISO 9001 – wyjaśnia Lieven Wagemans, lider działu ds. zarządzania jakością w Pentair Herentals.


– Po pierwsze, wykonując swoją pracę dobrze, zyskujemy nie tylko klienta zadowolonego, lecz takiego, który wraca do nas raz za razem. Spełnianie wymogów standardu to coś więcej, niż produkowanie świetnego produktu, który działa. Chodzi o zapewnianie tej samej jakości za pierwszym razem i każdym kolejnym, a ISO 9001 daje nam środki do tego, by to robić.

– Gdy osiągamy zamierzoną jakość, zyskujemy nie tylko klienta zadowolonego, lecz takiego, który wraca do nas raz za razem.

Lieven Wagemans, Head of Quality Management at Pentair Herentals

ISO 9001 to istotne narzędzie w podejściu zorientowanym na klienta


Według Lievena jakość to nie tylko dobre wykonanie i niezawodność zbiornika czy głowicy. – Jakość obejmuje to, w jaki sposób sprzedajemy produkt, pakujemy go i zapewniamy obsługę, w jaki sposób zdobywamy informacje od klientów, przewidujemy zapotrzebowanie w przyszłości… w zasadzie każda interakcja z klientem daje nam okazję, aby dodać wartość i zwiększyć jakość. A ISO 9001 to istotne narzędzie w naszym podejściu zorientowanym na klienta.

Kontrola montażu głowicy w fabryce Pentair w Pizie

– Ważną zasadą ISO 9001, zwłaszcza dla producenta, jakim jest Pentair, jest przyjęcie podejścia opartego na procesach – ciągnie Lieven. – Na podstawie wielu wzajemnie połączonych procesów ustalamy kluczowe wskaźniki skuteczności, które na bieżąco monitorujemy. Jeżeli nie osiągamy celu, widzimy to, możemy lepiej zrozumieć i poprawić. Stosujemy ramy ISO 9001 w celu optymalizacji tych systemów produkcyjnych i naszych wyników. Oznacza to, że możemy zagwarantować wytwarzanie jednolitych produktów wysokiej jakości w sposób efektywny każdego dnia, o każdej porze.


Innowacja i ciągłe doskonalenie jako zasada przewodnia


W ten sposób Lieven przechodzi do kwestii ciągłego doskonalenia – kolejnej zasady przewodniej w systemie ISO 9001. – Pozycja wiodącego innowatora w branży uzdatniania wody sprawia, że w Pentair koniecznie musimy reagować na zmiany. Opracowywanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, materiałowych i rynkowych służy do zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta. Doskonalenie może dotyczyć wszystkiego, od usprawnień istniejących produktów na podstawie opinii klientów, do uruchomienia nowej dużej linii produkcyjnej. Niezależnie od postaci, nasz proces zarządzania jakością obejmuje gromadzenie danych, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, a także zdrową dawkę rozumowania opartego na ryzyku. Może zabrzmi to na oczywistość, lecz systemy ISO 9001 umożliwiają nam monitorowanie oraz dokonywanie przeglądów i audytów procesów planowania, wdrażania i finalizowania projektów udoskonaleń oraz ich rezultatów.


Dobrym przykładem będzie niedawna instalacja i uruchomienie nowej maszyny do formowania rozdmuchowego w Herentals. Było to duże przedsięwzięcie, w które zaangażowało się wielu udziałowców wewnętrznych i zewnętrznych. Lieven wraz ze swoim zespołem wykorzystali zasady kontrolowania zmian według systemu ISO 9001 do planowania „na przyszłość”, aby można było uniknąć wszelkich niespodzianek po uruchomieniu linii. – Opracowaliśmy plany kontroli wymiarów, kontroli procesów i testowania produktów, aby zespół operatorów wiedział czego dokładnie się spodziewać, gdy linia zacznie pracować pełną parą. Cały zespół Pentair przepełniała duma, gdy projekt został sfinalizowany na czas, w budżecie i z prognozowaną jakością.

Więcej o naszej nowej maszynie do formowania rozdmuchowego w Herentals przeczytasz tutaj


ISO 9001. Zamiana słów w czyny


Każda organizacja, która chce chwalić się wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001 musi przejść rygorystyczny audyt niezależnej jednostki, aby certyfikat został jej przyznany.

Pentair ISO 9001 Certificate
Certyfikat ISO 9001 Pentair

– Aby utrzymać certyfikat ISO 9001, każdy nasz zakład produkcyjny w Europie zostaje poddany niezależnym audytom – wyjaśnia Lieven. – Przynajmniej co trzy lata przeprowadzane są rutynowe kontrole, a w przypadku ważniejszych procesów odbywają się one co rok. Audytorzy spędzają kilka dni w każdym zakładzie rozmawiając z operatorami, monitorując, dokonując pomiarów i upewniając się, że zanim certyfikat ISO 9001 zostanie zatwierdzony, spełnione są wszystkie kryteria standardu.


– Rozmowy z zespołami w fabrykach Pentair są być może najważniejszą częścią tych audytów. Tu, w zakładzie w Herentals, mam zespół świetnych inżynierów i techników, którzy odpowiadają za wdrażanie i nadzorowanie standardu ISO 9001. Tak samo sprawy mają się w zakładzie w Pizie. Jednak w odosobnieniu te zespoły nie mogłyby sobie poradzić. Każdy, kto pracuje w Pentair, ma ważną rolę do odegrania, byśmy mogli zachować nasze standardy jakości. Właśnie dlatego kolejną ważną zasadą standardu ISO 9001, którą traktujemy bardzo poważnie, jest zaangażowanie ludzi i wzmocnienie ich autorytetu. Każdy w Pentair rozumie to i ma za zadanie spełniać nasze cele w zakresie jakości oraz sprawiać, by certyfikat ISO 9001 w Pentair był czymś więcej niż zwykłym dyplomem wiszącym na ścianie.

– Standard ISO 9001 jest nieoceniony, jeśli chodzi o upraszczanie naszego systemu zarządzania jakością, co znajduje odzwierciedlenie w opiniach, z jakimi się spotykamy.
Kontrola zbiornika w Pentair Herentals

– Ostatecznie w Pentair najważniejszy jest klient. A klienci przede wszystkim oczekują wysokiej jakości. Standard ISO 9001 jest nieoceniony, jeśli chodzi o upraszczanie naszego systemu zarządzania jakością, co znajduje odzwierciedlenie w opiniach, z jakimi się spotykamy. Oczywiście, nie wierzcie mi na słowo, po prostu zapytajcie naszych klientów.


ISO 9001 w liczbach

  • 1987: rok pierwszej publikacji standardów ISO 9001

  • 6–8 lat: co tyle lat standardy ISO poddawane są przeglądom i korektom

  • 2015: rok publikacji aktualnego standardu ISO 9001

  • 1,2 mln: liczba certyfikatów ISO 9001 przyznanych na całym świecie

  • 185 państw: zaangażowanych w aktualizowanie standardów ISO 9001
 

WSKAZÓWKA DNIA: Wybór nowego dostawcy? Uważaj na podróbki.


Jeśli wybierasz nowego dostawcę, standard ISO 9001 2015 jest świetnym sposobem na ograniczenie ryzyka związanego z kiepskimi produktami i usługami. Certyfikat ISO 9001 świadczy o tym, że dostawca podchodzi do zarządzania jakością w sposób systematyczny, co gwarantuje spełnienie Twoich oczekiwań.

Poproś dostawcę o przedstawienie swojego certyfikatu ISO 9001 2015. Pamiętaj, że dostawca nie może twierdzić, że jego „produkty” lub „usługi” spełniają kryteria ISO 9001 – certyfikat ten przyznaje się organizacjom. Sprawdzaj datę – uzyskanie certyfikatu jest procesem samym w sobie, lecz utrzymanie certyfikatu jest równie wymagające. Zwracaj również uwagę na upoważnionego rejestratora (np. DNV, BSI, ABS itp.), gdyż organizacje nie mogą przyznawać certyfikatu samym sobie. Jeśli masz wątpliwości, poszukaj Jednostki Akredytującej i sprawdź, czy należy ona do Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego. Choć fałszywe twierdzenia dotyczące certyfikacji ISO 9001 nie zdarzają się często, dobrze jest pamiętać o dokładnym sprawdzeniu dostawcy!


 


Więcej o Centrach Doskonałości Pentair możesz przeczytać tutaj

pentairaquaeurope.com

pentairfoodservice.eu

pentairpooleurope.com

Przekaż dalej za pomocą poniższych ikon

6 wyświetleń
bottom of page